Skip to main content

Wanneer ben ik voor de Belastingdienst een ondernemer?

Hoi Wezp, wanneer ben ik voor de Belastingdienst een ondernemer en wanneer niet?

Wezp: Bel bij twijfel gewoon met Wezp. De dienst zelf zegt: “De Belastingdienst beschouwt u als ondernemer als u aan bepaalde eisen voldoet. Als ondernemer kunt u gebruikmaken van speciale regelingen voor ondernemers. Voor de inkomstenbelasting gelden daarbij andere eisen dan voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer als u ‘zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent’. Bij de beoordeling of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting let de Belastingdienst op de volgende punten: –omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden –hoogte van de bruto-omzet en winst –de tijd die u aan de onderneming besteedt –de presentatie naar buiten –het aantal opdrachtgevers –het lopen van financieel risico –eventueel uw aangifte inkomstenbelasting. Misschien bent u voor de btw wel ondernemer, maar voor de inkomstenbelasting niet. Dan moet u uw klanten wel btw in rekening brengen, maar u kunt niet gebruikmaken van de ondernemersregelingen voor de inkomstenbelasting. Bent u echter voor de inkomstenbelasting ondernemer, dan bent u dat in het algemeen ook voor de btw”.

Bron: Handboek Ondernemen 2020